Tri najpomembnejše vodenjske tehnike

Tri najpomembnejše vodenjske tehnike

Strokovnost, delegiranje, operativnost

NE, NE, NE.

Žal večina slovenskih vodij še vedno misli, da je najbolj pomembno, da oni opravijo večino dela v svojih timih in da bodo spoštovani, če vsak dan delajo najdlje. Potem pa se pritožujejo, kako nesposobne zaposlene imajo, da morajo vedno vse dokončati sami.

Žal tudi zaposleni vse prevečkrat mislijo, da lahko spoštujejo svojega vodjo samo, če je največji strokovnjak na svojem področju. Naloga vodje je, da okoli sebe zbere skupino ljudi, ki so strokovnjaki na svojih področjih, vodja pa jih usmerja, dela z njimi, iz njih potegne najboljše.

Kaj mislite, kaj manjka tem vodjem in tem zaposlenim? Odgovor je tri najpomembnejše tehnike vodenja in dela z ljudmi. In te so:

ZAUPANJE, ZAUPANJE, ZAUPANJE

Pot do tega ni lahka in tudi ne kratka. Prvi korak je zavedanje, da je vodenje delo z ljudmi. Potem spoznanje, da so si ljudje različni in da s tem ni nič narobe. Sledi razumevanje in sprejemanje različnosti. Pa poslušanje, pa sprejemanje njihovih idej, mnenj, pa seveda tudi njihovih napak. Dajanje povratnih informacij zaposlenim in sprejemanje njihovih povratnih informacij. Ustvarjanje pozitivnega, spodbudnega delovnega okolja, …

To so osnovni temelji, iz katerih se rodi ZAUPANJE. ZAUPANJE tako s strani vodje kot s strani zaposlenih do vodje.

Ko vodja in njegovi zaposleni dosežejo to, potem vodja lahko delegira brez skrbi (ker zaupa in ker mu zaupajo), lahko deli vloge v timu (ker zaupa in ker mu zaupajo), lahko gre prej domov (ker zaupa in ker mu zaupajo), lahko se ukvarja z ljudmi, ne z operativo (ker zaupa in ker mu zaupajo), …

In tako se ustvarja kultura organizacije, ki temelji na zaupanju. Taka kultura pa spodbuja pripadnost zaposlenih, njihovo ustvarjalnost in učinkovitost, predvsem pa zadovoljne zaposlene. Zadovoljni zaposleni pa ustvarjajo kulturo uspešnega podjetja.

Barbara Fortuna
Scroll to Top